24/03

Themabijeenkomst

Genieten is Genade

Routebeschrijving Adres: Online, . Toerusting
Zet in agenda Datum & Tijd: 24 maart 2021 om 10:00 uur

Genieten is Genade

Toerusting
Genieten is Genade…. Wat is Bijbels genieten? Kunnen wij na de zondeval nog wel genieten? Wat hebben genieten en genade met elkaar te maken? Ds. Barth uit Neerlangbroek en Marieke den Butter vanuit Thailand zullen in hun lezingen op dit thema ingaan.

Genietmoment
Je kunt voluit genieten van zang en muziek……én van bloemen😉

Live-gesprek
Tijdens de uitzending hopen we live in gesprek te gaan met de beide sprekers en twee dames ‘uit den lande’ over hoe gelovig genieten ervaren wordt in het leven, zowel in vreugde als in zorg.

Informatie
De ochtend is live te volgen van 10.00 tot 12.15 uur. De link hiervoor plaatsen we t.z.t. op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl


Even voorstellen
Ds. C.J. Barth, predikant in Neerlangbroek: Voor veel mensen heeft het boek Prediker een sombere ondertoon: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Toch is er geen Bijbelboek dat zo vaak over genieten spreekt als juist dit boek. En dan niet op een afkeurende manier! Gods hand zorgt dat iemand het goede mag genieten. Het is een gave van God, zegt Prediker. Genieten is een geschenk! Maar… er is ook een genieten van de zonde. Niet alle genot is goed. Mensen maken zelfs van hun buik hun god. Wanneer is genieten goed en wanneer wordt het zonde? Hoe mogen we genieten? Kan het ook in moeilijke tijden? In de lezing willen we vanuit het boek Prediker bij dergelijke vragen stilstaan. Wat zou het heerlijk zijn als we mensen mogen zijn die genieten van het goede dat de Heere geeft!

Mijn naam is Marieke den Butter, ben getrouwd met Jaap en samen hebben we 3 zoons, 5 dochters en een schoondochter. Sinds 2002 wonen en werken we in Zuidoost Azië. Samen met Wilma Samyn mocht ik enkele boeken voor vrouwen schrijven.
Het thema voor de vrouwendag is ‘Genieten is genade’. Genade is eigenlijk de rode draad in ons leven als christenvrouw. Wanneer we dat zien, kunnen we echt genieten en vreugde vinden. Samen met jullie hoop ik hier op 24 maart dieper over na te denken. Ik zie er erg naar uit jullie te ontmoeten!


Aan het organiseren van deze online themabijeenkomst hangt uiteraard een kostenplaatje. U kunt uw gift overmaken naar ons bankrek.nr. NL80 RABO 0337871621 t.b.v. themabijeenkomst.

Online Live


Uitgelicht

Volledige agenda

Donderdag 25 februari 2021

Dinsdag 2 maart 2021

Woensdag 3 maart 2021

Zaterdag 6 maart 2021

Dinsdag 9 maart 2021

Dinsdag 16 maart 2021

Woensdag 24 maart 2021

Vrijdag 26 maart 2021

Zaterdag 27 maart 2021

Zondag 28 maart 2021

Vrijdag 9 april 2021

Zaterdag 10 april 2021

Maandag 12 april 2021

Zaterdag 24 april 2021

Zaterdag 15 mei 2021