02/01

Cursus

IB Studiehuis - Over Gods plan met Israël

Routebeschrijving Adres: Wilgenlaan 4, 8302 AM Emmeloord
Zet in agenda Datum & Tijd: 2 januari 2021 om 10:00 uur

Een boeiende cursus over Gods plan met Israël!
Waarom?
Ruim 80 procent van de Bijbel gaat over Israël. Maar houden we daar ook rekening mee als we onze Bijbel lezen? In hoeverre hebben we oog voor de Joodse context en Gods handelen met Israël? Daarom willen we 8 zaterdagen, verspreid over vier maanden, het thema Israël stevig onder de loep nemen, met als belangrijkste lesboek: de Bijbel.

Wat kun je verwachten?
Een veelzijdig lesprogramma waarin Gods plan met Zijn volk - vroeger, nu en in de toekomst - de belangrijkste plaats inneemt. Daarnaast komen ook vakken als hermeneutiek en Jodendom aan bod.

De onderwerpen:
De hoofdlijnen van het profetische Woord
Israëls roeping en bestemming
Ballingschappen en terugkeer van Israël
Romeinen 9, 10 en 11
Het statenbeeld van Daniël 2
De zeventig jaarweken van Daniël 9
Signalen van de eindtijd
Het boek Openbaring
Babel en Babylon
De verbonden
De Messiasverwachting in het Oude Testament
De historische en profetische betekenis van de feesten (Lev. 23)
Relatie Kerk en Israël
Liefde voor Israël in de praktijk
Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament

Jodendom
We gaan in op belangrijke ontwikkelingen binnen het Joden- en christendom van de afgelopen tweeduizend jaar. Wat zijn de verschillen en wat kunnen we van elkaar leren?
Hoe kijkt men binnen het Jodendom aan tegen de Messias en wat kunnen we daarvan leren?
Hermeneutiek
Onderwerpen die aan de orde komen: observeren, omgaan met context, Schrift met Schrift vergelijken, structuur ontdekken, het gebruik van boeken en materialen en aanwijzingen voor het doorgeven van Gods Woord aan anderen. Naast het opdoen van kennis gaan we ook praktisch aan de slag met bijbeluitleg.

Waar en wanneer?
De studies worden gehouden op 8 zaterdagen van januari t/m april op de eerste en derde zaterdag van de maand.
De data voor 2021 zijn:
2 en 16 januari;
6 en 20 februari;
6 en 20 maart;
3 en 17 april.
De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Totaal aantal lesuren: 32
Locatie: Vrije Baptistengemeente de Fontein, Wilgenlaan 4 in Emmeloord
Geef je op voor 1 december!

Meer informatie en aanmelden


Uitgelicht

Volledige agenda

Zaterdag 30 januari 2021

Maandag 1 februari 2021

Donderdag 4 februari 2021

Vrijdag 5 februari 2021

Zaterdag 6 februari 2021

Zondag 7 februari 2021

Maandag 8 februari 2021

Dinsdag 9 februari 2021

Zaterdag 13 februari 2021

Maandag 15 februari 2021

Donderdag 18 februari 2021

Maandag 8 maart 2021

Dinsdag 16 maart 2021

Woensdag 24 maart 2021

Vrijdag 9 april 2021

Zaterdag 24 april 2021

Zaterdag 15 mei 2021