02/01

Cursus

IB Studiehuis - Over Gods plan met Israël

Routebeschrijving Adres: Wilgenlaan 4, 8302 AM Emmeloord
Zet in agenda Datum & Tijd: 2 januari 2021 om 10:00 uur

Een boeiende cursus over Gods plan met Israël!
Waarom?
Ruim 80 procent van de Bijbel gaat over Israël. Maar houden we daar ook rekening mee als we onze Bijbel lezen? In hoeverre hebben we oog voor de Joodse context en Gods handelen met Israël? Daarom willen we 8 zaterdagen, verspreid over vier maanden, het thema Israël stevig onder de loep nemen, met als belangrijkste lesboek: de Bijbel.

Wat kun je verwachten?
Een veelzijdig lesprogramma waarin Gods plan met Zijn volk - vroeger, nu en in de toekomst - de belangrijkste plaats inneemt. Daarnaast komen ook vakken als hermeneutiek en Jodendom aan bod.

De onderwerpen:
De hoofdlijnen van het profetische Woord
Israëls roeping en bestemming
Ballingschappen en terugkeer van Israël
Romeinen 9, 10 en 11
Het statenbeeld van Daniël 2
De zeventig jaarweken van Daniël 9
Signalen van de eindtijd
Het boek Openbaring
Babel en Babylon
De verbonden
De Messiasverwachting in het Oude Testament
De historische en profetische betekenis van de feesten (Lev. 23)
Relatie Kerk en Israël
Liefde voor Israël in de praktijk
Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament

Jodendom
We gaan in op belangrijke ontwikkelingen binnen het Joden- en christendom van de afgelopen tweeduizend jaar. Wat zijn de verschillen en wat kunnen we van elkaar leren?
Hoe kijkt men binnen het Jodendom aan tegen de Messias en wat kunnen we daarvan leren?
Hermeneutiek
Onderwerpen die aan de orde komen: observeren, omgaan met context, Schrift met Schrift vergelijken, structuur ontdekken, het gebruik van boeken en materialen en aanwijzingen voor het doorgeven van Gods Woord aan anderen. Naast het opdoen van kennis gaan we ook praktisch aan de slag met bijbeluitleg.

Waar en wanneer?
De studies worden gehouden op 8 zaterdagen van januari t/m april op de eerste en derde zaterdag van de maand.
De data voor 2021 zijn:
2 en 16 januari;
6 en 20 februari;
6 en 20 maart;
3 en 17 april.
De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Totaal aantal lesuren: 32
Locatie: Vrije Baptistengemeente de Fontein, Wilgenlaan 4 in Emmeloord
Geef je op voor 1 december!

Meer informatie en aanmelden


Uitgelicht

Volledige agenda

Maandag 26 oktober 2020

Dinsdag 27 oktober 2020

Donderdag 29 oktober 2020

Vrijdag 30 oktober 2020

Zaterdag 31 oktober 2020

Dinsdag 3 november 2020

Vrijdag 6 november 2020

Zaterdag 7 november 2020

Dinsdag 10 november 2020

Donderdag 12 november 2020

Maandag 16 november 2020

Dinsdag 17 november 2020

Woensdag 18 november 2020

Zaterdag 21 november 2020

Dinsdag 24 november 2020

Donderdag 26 november 2020

Vrijdag 27 november 2020

Zaterdag 28 november 2020

Zondag 29 november 2020

Woensdag 2 december 2020

Zaterdag 2 januari 2021

Vrijdag 9 april 2021