20/03

Cursus

Ontdek Lectio Divina

Routebeschrijving Adres: Broederweg 15, 8261 GS Kampen
Zet in agenda Datum & Tijd: 20 maart 2019 om 11:00 uur

Inleiding in spirituele hermeneutiek
Als predikant/theoloog heb je het verlangen om op een meer spirituele manier om te gaan met Bijbelteksten en om ook anderen daarbij te helpen. Biddend en mediterend omgaan met Gods Woord is een kunst die je kunt leren.
Het lezen van teksten en in het bijzonder het lezen van de Bijbel is van fundamenteel belang voor de geloofsontwikkeling van elke christen en dus ook van elke theoloog. Maar het gevaar bestaat dat het lezen steeds oppervlakkiger wordt (onder invloed van internet en social media) of een eenzijdig rationele kleur heeft. In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

Certificering
De cursus heeft een omvang van 2 EC (6 uur college en 50 uur voor voorbereiding, literatuurstudie, praktische oefening en reflectieverslagen). Om voor certificering in aanmerking te komen dient de cursist een ‘persoonlijk dossier spiritualiteit’ in te leveren waarin hij/zij onder andere reflecteert op gelezen literatuur, reflectieverslagen van concrete lectio divina oefeningen opneemt en omschrijft hoe hij/zij de praktijk van de lectio divina in het persoonlijke en professionele leven hoopt te integreren. Eén van de opdrachten is ook het zelf geven van een workshop over lectio divina in de eigen werk-context.

Docent
Jos Douma

Meld je meteen aan!


Uitgelicht

Volledige agenda

Donderdag 23 mei 2019

Vrijdag 24 mei 2019

Zaterdag 25 mei 2019

Zondag 26 mei 2019

Maandag 27 mei 2019

Dinsdag 28 mei 2019

Woensdag 29 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

Zaterdag 1 juni 2019

Dinsdag 4 juni 2019

Woensdag 5 juni 2019

Donderdag 6 juni 2019

Vrijdag 7 juni 2019

Zaterdag 8 juni 2019

Zondag 9 juni 2019

Maandag 10 juni 2019

Dinsdag 11 juni 2019

Woensdag 12 juni 2019

Vrijdag 14 juni 2019

Zondag 16 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019

Donderdag 20 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019

Zaterdag 22 juni 2019

Dinsdag 25 juni 2019

Zaterdag 29 juni 2019

Dinsdag 9 juli 2019

Zaterdag 20 juli 2019

Maandag 22 juli 2019

Zaterdag 27 juli 2019

Zaterdag 3 augustus 2019

Maandag 5 augustus 2019

Maandag 19 augustus 2019

Zondag 25 augustus 2019

Woensdag 28 augustus 2019

Vrijdag 13 september 2019

Zaterdag 14 september 2019

Donderdag 19 september 2019

Vrijdag 27 september 2019

Zaterdag 28 september 2019

Vrijdag 4 oktober 2019

Vrijdag 11 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober 2019

Vrijdag 18 oktober 2019

Zaterdag 19 oktober 2019

Vrijdag 1 november 2019

Zaterdag 2 november 2019

Donderdag 14 november 2019

Dinsdag 26 november 2019

Maandag 2 december 2019

Zaterdag 7 december 2019

Dinsdag 28 januari 2020

Zaterdag 1 februari 2020