29/09

TVG cursus

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Routebeschrijving Adres: Ring 13, 3241 CE Middelharnis
Zet in agenda Datum & Tijd: 29 september 2018 om 09:00 uur

Op D.V. 29 september om 9:10 uur begint voor de regio Zuidwest Nederland te Middelharnis het nieuwe cursusjaar van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. De opzet van de cursus is geheel vernieuwd. De bedoeling is om te starten met een basiscursus van één seizoen. Na afloop van het seizoen is er een mogelijkheid om het volgende seizoen in te stappen in een tweejarige vervolgcursus. Ook het cursusseizoen wordt ingekort en zal nu lopen tot circa medio mei 2019. De lestijden zijn van 9:10 uur t/m 12:45 uur. De cursus wordt gegeven in het Hervormd centrum De Hoeksteen aan de Ring 13 te 3241 CE Middelharnis.
Voor nieuwkomers is de eerste morgen een vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de daarop gegronde Belijdenisgeschriften met het doel om gemeenteleden naar de gereformeerde traditie te vormen en toe te rusten. Ieder die zich daarin kan vinden, is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding. In de cursus wordt o.a. aandacht geschonken aan verdieping van de kennis van de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Bezinningsvragen op dogmatisch en ethisch vlak komen daarbij aan de orde. De kerkhistorische context wordt niet uit het oog verloren. Ook aan de praktische invulling van het geloof en het betrokken zijn bij de zending wordt aandacht geschonken. De cursus rust niet alleen toe om persoonlijke groei en vaardigheden van praktische aard te verkrijgen maar ook om op professionele wijze invulling te geven aan de vele taken die er binnen het kerkelijke werk van de gemeente zijn te verrichten.
Duizenden hebben in de afgelopen 30 jaar deze cursus, die naast Middelharnis ook in Gouda, Harderwijk, en Rijssen wordt gegeven, al gevolgd.
Na de basis- en de vervolgopleiding is het mogelijk om deel te nemen aan de verdiepingscursus die “Studium Generale” wordt genoemd. Het is een soort opfriscursus voor oud-cursisten die na het behalen van het certificaat Theologische Vorming voor Gemeenteleden met de studie verder willen gaan. Deze cursus bestaat uit 8 morgens. Elke docent neemt dan eenmaal per maand een hele morgen voor zijn rekening. Deze cursus start 13 oktober a.s. Het jaarthema staat dit seizoen in het teken van het 70 jarige bestaan van de Staat Israël.
In Middelharnis zijn momenteel als docenten de volgende Hervormde predikanten werkzaam:
ds. A.L. Molenaar te Yerseke, ds. M.A. Post te Stavenisse, ds. P.L de Jong te Rotterdam, ds. J.C. Klein te Bleskensgraaf, ds. A. van Vuuren te Capelle ad IJssel en ds. P. Wijnberger te Bleiswijk.
De cursusprijs bedraagt € 215,00 per persoon en voor echtparen is het € 320,00 per jaar. Hiervoor krijgt u ca. 16 morgens van 9:15 tot 12:45 uur les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumene en praktische theologie. Definitieve inschrijving kan ook na het meemaken van de kennismakingsmorgen. De kosten voor deelname aan het Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00. Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de cursusleider tijdig van te voren laat weten, dat u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen. Voorlopige opgave kan nu al! Zie ook onze website: www.cursustvg.nl. Cursusleider is ds. A.L. Molenaar, tel. 0113 – 603 407. Het secretariaat berust bij de heer
T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

TVG cursus


Uitgelicht

Volledige agenda

Donderdag 21 februari 2019

Vrijdag 22 februari 2019

Zaterdag 23 februari 2019

Maandag 25 februari 2019

Donderdag 28 februari 2019

Zaterdag 2 maart 2019

Maandag 4 maart 2019

Dinsdag 5 maart 2019

Vrijdag 8 maart 2019

Zaterdag 9 maart 2019

Zondag 10 maart 2019

Maandag 11 maart 2019

Dinsdag 12 maart 2019

Donderdag 14 maart 2019

Vrijdag 15 maart 2019

Zaterdag 16 maart 2019

Donderdag 21 maart 2019

Vrijdag 22 maart 2019

Zaterdag 23 maart 2019

Dinsdag 26 maart 2019

Woensdag 27 maart 2019

Donderdag 28 maart 2019

Vrijdag 29 maart 2019

Dinsdag 2 april 2019

Donderdag 4 april 2019

Vrijdag 5 april 2019

Zaterdag 6 april 2019

Dinsdag 9 april 2019

Donderdag 11 april 2019

Vrijdag 12 april 2019

Zaterdag 13 april 2019

Dinsdag 16 april 2019

Vrijdag 19 april 2019

Zaterdag 20 april 2019

Zondag 21 april 2019

Vrijdag 26 april 2019

Zondag 28 april 2019

Dinsdag 30 april 2019

Vrijdag 3 mei 2019

Vrijdag 17 mei 2019

Zaterdag 18 mei 2019

Maandag 20 mei 2019

Zondag 26 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Zaterdag 8 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019

Zaterdag 29 juni 2019

Vrijdag 27 september 2019

Vrijdag 4 oktober 2019

Vrijdag 11 oktober 2019

Dinsdag 26 november 2019

Maandag 2 december 2019

Zaterdag 7 december 2019