19/03

Studiedag

Studiedag over de Israël-theologie van N.T. Wright

Routebeschrijving Adres: Poortjesgoed 1, 3901 LA Veenendaal
Zet in agenda Datum & Tijd: 19 maart 2018 om 09:45 uur

Voor de tweede keer hebben we de Messias belijdende Joodse theoloog Mark Kinzer uit de V.S. bereid gevonden om een tweetal lezingen te komen verzorgen op onze studiedag. Mark Kinzer is één van de meest toonaangevende Messiaans Joodse theologen van dit moment.

De dag zal in het teken staan van de Israël-Christologie van de bekende invloedrijke Anglicaanse nieuwtestamenticus N.T. (Tom) Wright. Tom Wright wordt door velen gezien als een van de belangrijkste nieuwtestamentici van het moment. Wright is in staat gebleken om zijn rijke theologische inzichten niet alleen voor collega theologen op papier te zetten, maar ze ook voor de geïnteresseerde leek toegankelijk te maken. Zijn boeken worden wereldwijd gelezen. Ook in Nederland. Tom Wright heeft naast veel bewonderaars ook de nodige critici. Mark Kinzer behoort tot beide categorieën. Zo heeft Kinzer grote waardering voor het feit dat Wright in zijn theologie een heel belangrijke plaats aan toekent de rol van Israël en de Joodse context van het evangelie. Dat ziet Kinzer als een cruciaal belangrijke bijdrage aan de theologie. Maar tegelijk plaatst Kinzer grote vraagtekens bij een aantal aspecten van diezelfde theologie van Wright aangaande Israël. Daarin staat Kinzer niet alleen. Diverse theologen van naam hebben grote moeite met het feit dat in Wrights theologie uiteindelijk geen enkele ruimte overblijft voor een blijvende verbondstatus van het huidige Joodse volk. Verschillende van hen betichten Wright dan ook van vervangingstheologie. Iets wat Wright zelf in alle toonaarden ontkent. Mark Kinzer heeft de afgelopen paar jaar gewerkt aan een nieuw boek over de betekenis van kruis en opstanding van Jezus voor Israël. In dit boek besteedt Kinzer ruim aandacht aan wat hij de ‘Israël-Christologie’ bij N.T. Wright noemt. Het manuscript ligt momenteel bij de Amerikaanse uitgever en zal naar verwachting eind 2018 in boekvorm verschijnen. Mark Kinzer is dan ook bij uitstek in staat om op faire en evenwichtige wijze de pluspunten en de schaduwzijden van Wrights theologie aangaande Israël voor het voetlicht te brengen. Een van de meest toonaangevende Messias belijdende Joodse theologen van dit moment zal zich 19 maart uitspreken over de Israël theologie van een van de meest invloedrijke nieuwtestamentici van onze tijd. Dat kan niet anders dan een boeiende studiedag opleveren.

Aanmelden en meer informatie


Uitgelicht

Volledige agenda

Dinsdag 19 februari 2019

Donderdag 21 februari 2019

Vrijdag 22 februari 2019

Zaterdag 23 februari 2019

Maandag 25 februari 2019

Donderdag 28 februari 2019

Zaterdag 2 maart 2019

Maandag 4 maart 2019

Dinsdag 5 maart 2019

Vrijdag 8 maart 2019

Zaterdag 9 maart 2019

Zondag 10 maart 2019

Maandag 11 maart 2019

Dinsdag 12 maart 2019

Donderdag 14 maart 2019

Vrijdag 15 maart 2019

Zaterdag 16 maart 2019

Donderdag 21 maart 2019

Vrijdag 22 maart 2019

Zaterdag 23 maart 2019

Dinsdag 26 maart 2019

Woensdag 27 maart 2019

Donderdag 28 maart 2019

Vrijdag 29 maart 2019

Dinsdag 2 april 2019

Donderdag 4 april 2019

Vrijdag 5 april 2019

Zaterdag 6 april 2019

Dinsdag 9 april 2019

Donderdag 11 april 2019

Vrijdag 12 april 2019

Zaterdag 13 april 2019

Dinsdag 16 april 2019

Vrijdag 19 april 2019

Zaterdag 20 april 2019

Vrijdag 26 april 2019

Zondag 28 april 2019

Dinsdag 30 april 2019

Vrijdag 3 mei 2019

Vrijdag 17 mei 2019

Zaterdag 18 mei 2019

Maandag 20 mei 2019

Zondag 26 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Zaterdag 8 juni 2019

Woensdag 19 juni 2019

Zaterdag 29 juni 2019

Vrijdag 27 september 2019

Vrijdag 4 oktober 2019

Vrijdag 11 oktober 2019

Dinsdag 26 november 2019

Maandag 2 december 2019

Zaterdag 7 december 2019