19/03

Studiedag

Studiedag over de Israël-theologie van N.T. Wright

Routebeschrijving Adres: Poortjesgoed 1, 3901 LA Veenendaal
Zet in agenda Datum & Tijd: 19 maart 2018 om 09:45 uur

Voor de tweede keer hebben we de Messias belijdende Joodse theoloog Mark Kinzer uit de V.S. bereid gevonden om een tweetal lezingen te komen verzorgen op onze studiedag. Mark Kinzer is één van de meest toonaangevende Messiaans Joodse theologen van dit moment.

De dag zal in het teken staan van de Israël-Christologie van de bekende invloedrijke Anglicaanse nieuwtestamenticus N.T. (Tom) Wright. Tom Wright wordt door velen gezien als een van de belangrijkste nieuwtestamentici van het moment. Wright is in staat gebleken om zijn rijke theologische inzichten niet alleen voor collega theologen op papier te zetten, maar ze ook voor de geïnteresseerde leek toegankelijk te maken. Zijn boeken worden wereldwijd gelezen. Ook in Nederland. Tom Wright heeft naast veel bewonderaars ook de nodige critici. Mark Kinzer behoort tot beide categorieën. Zo heeft Kinzer grote waardering voor het feit dat Wright in zijn theologie een heel belangrijke plaats aan toekent de rol van Israël en de Joodse context van het evangelie. Dat ziet Kinzer als een cruciaal belangrijke bijdrage aan de theologie. Maar tegelijk plaatst Kinzer grote vraagtekens bij een aantal aspecten van diezelfde theologie van Wright aangaande Israël. Daarin staat Kinzer niet alleen. Diverse theologen van naam hebben grote moeite met het feit dat in Wrights theologie uiteindelijk geen enkele ruimte overblijft voor een blijvende verbondstatus van het huidige Joodse volk. Verschillende van hen betichten Wright dan ook van vervangingstheologie. Iets wat Wright zelf in alle toonaarden ontkent. Mark Kinzer heeft de afgelopen paar jaar gewerkt aan een nieuw boek over de betekenis van kruis en opstanding van Jezus voor Israël. In dit boek besteedt Kinzer ruim aandacht aan wat hij de ‘Israël-Christologie’ bij N.T. Wright noemt. Het manuscript ligt momenteel bij de Amerikaanse uitgever en zal naar verwachting eind 2018 in boekvorm verschijnen. Mark Kinzer is dan ook bij uitstek in staat om op faire en evenwichtige wijze de pluspunten en de schaduwzijden van Wrights theologie aangaande Israël voor het voetlicht te brengen. Een van de meest toonaangevende Messias belijdende Joodse theologen van dit moment zal zich 19 maart uitspreken over de Israël theologie van een van de meest invloedrijke nieuwtestamentici van onze tijd. Dat kan niet anders dan een boeiende studiedag opleveren.

Aanmelden en meer informatie


Uitgelicht

Volledige agenda

Zaterdag 26 mei 2018

Dinsdag 29 mei 2018

Woensdag 30 mei 2018

Donderdag 31 mei 2018

Vrijdag 1 juni 2018

Zaterdag 2 juni 2018

Zondag 3 juni 2018

Woensdag 6 juni 2018

Donderdag 7 juni 2018

Vrijdag 8 juni 2018

Zaterdag 9 juni 2018

Zondag 10 juni 2018

Dinsdag 12 juni 2018

Woensdag 13 juni 2018

Donderdag 14 juni 2018

Vrijdag 15 juni 2018

Zaterdag 16 juni 2018

Maandag 18 juni 2018

Vrijdag 22 juni 2018

Zaterdag 23 juni 2018

Maandag 25 juni 2018

Dinsdag 26 juni 2018

Donderdag 28 juni 2018

Vrijdag 29 juni 2018

Zaterdag 30 juni 2018

Zondag 1 juli 2018

Woensdag 4 juli 2018

Vrijdag 6 juli 2018

Zaterdag 7 juli 2018

Vrijdag 20 juli 2018

Maandag 23 juli 2018

Zaterdag 28 juli 2018

Maandag 30 juli 2018

Woensdag 1 augustus 2018

Donderdag 23 augustus 2018

Vrijdag 24 augustus 2018

Woensdag 29 augustus 2018

Vrijdag 31 augustus 2018

Zaterdag 8 september 2018

Donderdag 13 september 2018

Zaterdag 22 september 2018

Vrijdag 5 oktober 2018

Vrijdag 12 oktober 2018

Zaterdag 13 oktober 2018

Zaterdag 20 oktober 2018

Donderdag 25 oktober 2018

Zaterdag 27 oktober 2018

Vrijdag 2 november 2018

Zaterdag 3 november 2018

Vrijdag 23 november 2018