11/10

Conferentiedag

Reformatie Conferentiedag

Routebeschrijving Adres: Bijgebouwen Stad Gods Soestdijkerstraatweg 151, 1213 VZ Hilversum
Zet in agenda Datum & Tijd: 11 oktober 2017 om 09:30 uur

Thema: "Hier sta ik – waar zijn de strijdbare helden nu?" (n.a.v. Richteren 6:12)
Hoofdspreker: Dr. Peter Hammond (Zuid-Afrika) – http://www.frontline.org.za/

Beste vrienden,
Op D.V. woensdag 11 oktober houden Stichting Heart Cry, Bijbelschool Gospel for Europe en Het Zoeklicht in midden Nederland (Hilversum) een Reformatie-conferentie. Tijdens deze dag willen we God danken voor de zegeningen van de Reformatie toen – 500 jaar geleden. Tevens willen we met elkaar de Bijbel openen en biddend nadenken hoe God ook vandaag mannen en vrouwen wil oprichten die pal staan voor de Waarheid van Gods Woord en dat in deze eindtijd onverschrokken willen uitdragen.
Deze dag is interkerkelijk; daarom is iedereen hartelijk welkom! We zien er naar uit om samen te komen rondom de Bijbel en elkaar te bemoedigen door gebed en zang. Het programma vindt u verderop in deze uitnodiging.

AANMELDING / KOSTEN
Voor deze dag vragen wij jullie om aan te melden, zodat wij een inschatting kunnen maken hoeveel mensen er komen en blijven eten. Wilt u de volgende punten aangeven:
1. Met hoeveel personen komt u?
2. Komt u de hele dag?
3. Wilt u van de lunch (12.00) gebruik maken?
4. Wilt u van de warme maaltijd (17.30 uur) gebruik maken?

De indicatie van de onkosten voor deze gehele dag is circa € 25,= euro p.p. We willen u middels een machtigingskaart op de dag zelf in de gelegenheid stellen om naar vermogen bij te dragen voor deze dag. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: l.janse@gospelforeurope.nl of telefonisch doorgeven: 06-41464671.

PROGRAMMA

Hoofdthema: "Hier sta ik – waar zijn de strijdbare helden nu?"
Een oproep daan de kerken in de 21ste eeuw!

9.30 Aankomst en koffie

10.00 Opening door Jacques Brunt

10.30 Identifying Battlefields for Reformation: We willen met elkaar kijken naar de zegeningen van de Reformatie en tevens nadenken over de obstakels nu.

11.45 Luther en de biecht: Spreker: Evang. Jan Willem Mout. Luther was kritisch richting de toenmalige biechtpraktijk. Waarom? De grote vraag is: hebben de protestanten het kind niet met het badwater weggegooid?

12.30 Lunch

13.30 25 Steps for Reformation Today: Op welke manier kunnen/mogen we 500 jaar later een nieuwe Reformatie verwachten? Wat vraagt God van ons vandaag?

15.30 Gezamenlijke bidstond: o.l.v. Bert Dorenbos en Arjan Baan – samen bidden voor Opwekking en Reformatie.

17.30Diner/warme maaltijd

19.00 Inloop avondprogramma

19.30 Opening door Martin Penning

20.30 What Dangers Should Watchmen Be Warning Against?: De kerk behoort voor de gelovigen als een wachter te zijn. Waar moet in deze tijd voor gewaarschuwd worden? Welke voetangels en klemmen zijn er voor christenen in deze eindtijd?

21.30 Sluiting van de conferentie door Leander Janse


INFORMATIE HOOFDSPREKER

Hoofdspreker op deze dag is Dr. Peter Hammond, die geboren en opgegroeid is in Zuid-Afrika. Hij is een echte pionierzendeling in verschillende van de gevaarlijkste oorlogsgebieden van de wereld. De laatste 35 jaar heeft Peter Hammond vervolgde kerken gediend in Mozambique, Angola, Soedan, Rwanda, Kongo en Nigeria. Als gevolg van zijn zendingsactiviteiten is Peter achtervolgd, onder bombardementen van lucht- en artillerie bestoken, gevangen genomen en mishandeld omwille van Christus.
Dr. Peter Hammond is de Stichter van de Frontline Fellowship, Reformation Society, Africa Christian Action en William Carey Bible Institute. Peter heeft een grote kennis van de kerkgeschiedenis, en in het bijzonder van de Reformatiegeschiedenis en vele opwekkingen die er in verleden tijden geweest zijn. Peter heeft veel boeken en artikelen gepubliceerd, o.a. over ‘Reformatie of Islamisering’. Peter en zijn vrouw Lenora zijn de ouders van vier kinderen. Peter heeft geholpen om meer dan 100 christelijke scholen en talrijke bijbelcolleges in heel Afrika te vestigen. Hij heeft honderdduizenden Bijbels, Nieuwe Testamenten en christelijke boeken in communistische landen en moslimlanden gesmokkeld en verspreid. Voor meer informatie: http://www.frontline.org.za/ en http://www.williamcareybi.com/

Conferentiedag


Uitgelicht

Volledige agenda

Dinsdag 29 mei 2018

Woensdag 30 mei 2018

Donderdag 31 mei 2018

Vrijdag 1 juni 2018

Zaterdag 2 juni 2018

Zondag 3 juni 2018

Woensdag 6 juni 2018

Donderdag 7 juni 2018

Vrijdag 8 juni 2018

Zaterdag 9 juni 2018

Zondag 10 juni 2018

Dinsdag 12 juni 2018

Woensdag 13 juni 2018

Donderdag 14 juni 2018

Vrijdag 15 juni 2018

Zaterdag 16 juni 2018

Maandag 18 juni 2018

Vrijdag 22 juni 2018

Zaterdag 23 juni 2018

Maandag 25 juni 2018

Dinsdag 26 juni 2018

Donderdag 28 juni 2018

Vrijdag 29 juni 2018

Zaterdag 30 juni 2018

Zondag 1 juli 2018

Woensdag 4 juli 2018

Vrijdag 6 juli 2018

Zaterdag 7 juli 2018

Vrijdag 20 juli 2018

Maandag 23 juli 2018

Zaterdag 28 juli 2018

Maandag 30 juli 2018

Woensdag 1 augustus 2018

Donderdag 23 augustus 2018

Vrijdag 24 augustus 2018

Woensdag 29 augustus 2018

Vrijdag 31 augustus 2018

Zaterdag 8 september 2018

Donderdag 13 september 2018

Zaterdag 22 september 2018

Vrijdag 5 oktober 2018

Vrijdag 12 oktober 2018

Zaterdag 13 oktober 2018

Zaterdag 20 oktober 2018

Donderdag 25 oktober 2018

Zaterdag 27 oktober 2018

Vrijdag 2 november 2018

Zaterdag 3 november 2018

Vrijdag 23 november 2018